Алтернатива ли е златото в условия на криза?


Категория на документа: Финанси


 Алтернатива ли е златото в условията на криза?

Резюме

Като алтернативна инвестиция, златото винаги ще стой на първи място във всички списъци. Това е така, защото то се е доказало през вековете като средство, което предпазва от инфлация, високо ликвиден инструмент е и доверието на хората в него винаги е било високо още от древността. Дори и след премахването на златният стандарт, Централните банки не се отказват от него, като залагат на него като го използват за резерв, било то заради икономически кризи или заради нестабилността на дадена валута. Вече все повече граждани залагат на него като сигурна инвестиция, като имат сравнително голяма алтернатива по какъв начин да се възползват от него - чрез монети, слитъци, непряка инвестиция или кюлчета (за по-големите инвеститори).

Ключови думи: инвестиционно злато, инвестиция, икономическа криза, търсене и предлагане

Още от древността златото се използва за сечене на монети, за обезпечение, за инвестиции и други цели. Дори и след премахване на Златния стандарт, материала запазва някои от своите монетарни свойства. Природният ресурс се използва от много инвеститори, като защита срещу инфлацията и пазарни сривове. Ето защо смятам, че той е подходящ като алтернатива на някои валути и материали за инвестиция. Макар и в последно време цената да варира в широки аспекти, това не отказва хората от него, като в зависимост от предпочитанията на инвеститорите, едни го продават, а други го купуват.

През последните години златната треска поутихна като предимство имаха капиталовите пазари. Като пример може да се посочи САЩ - развитието на капиталовите пазари достигнаха такова ниво, че всеки купуваше акции, инвестираше във фондова, отпускаха се много заеми, за които нямаше обезпечение и в един момент настъпи финансовата криза. От нея не пострада само САЩ, а целият свят, като много хора изгубиха работните си места, някои банки обявиха несъстоятелност, а дори и самите държави започнаха да изпитат затруднения с покриване на разходите си.

Как се инвестира в злато?

Златото, което се търгува на международните борси е известно под названието "инвестиционно злато". Покупката му може да се извърши под две форми - пряко и непряко.

Пряка инвестиция е закупуване на самия метал. Вариантите са монети, слитъци или кюлчета. Всеки вариант има своите особености, но две са общи - тегло и чистота на метала. Теглото по правило се измерва в унции (1 унция = 28.3495 гр.) или тройунции (1 тройунция = 31.10 гр.), а чистотата на метала (т.нар. проба) - в карати. Обикновено инвестиционното злато е с чистота 91.67% (22 карата) или 99.99% (24 карата). Теглото и чистотата на златото са гарантирани от международни стандарти и строг контрол.
Ако се насочите към покупка на монети, добре е да знаете възможностите. Сред най-популярните инвестиционни монети са "Австралийско кенгуру", "Виенска филхармония", "Американски орел", "Канадски кленов лист", "Британия", "Кругерранд" и др. Всички те са с чистота 22-24 карата. Вариант на инвестиция в монети е покупката на такива с по-ниско съдържание на злато, но с нумизматична стойност. Подобни емисии монети предлагат основно банките, включително БНБ.

Слитъци

Това са оформени парчета (най-често правоъгълни) от метала с отбелязани върху тях данни, които ги описват (тегло, чистота на метала и т.н.).

Кюлчета

Те са с много висока чистота на метала (99.99%). Вариациите в теглото им са в доста широк диапазон. Бихте могли да закупите кюлче с тегло от 1 гр. до класическото с тегло 12.5 кг., като най-често използваните са с маса 1 кг.

Бижутерско злато

Това са добре познатите бижута в златарските магазини. Покупката на такова злато е вариант, но от инвестиционна гледна точка не е напълно обосновано. В едно бижутерско изделие има вложено злато, което е с много по-ниска проба (обикновено 14 или 18 карата). Вложен е и труд за изработката, който е включен в цената. Така на практика се заплаща относително по-висока цена за грам, при това за злато с ниска проба.

Непряка инвестиция

Инвестиция в злато би могла да се реализира и без реално да се придобива самия метал. Такъв вариант е покупката на акции на т.нар. "златни компании". Такива са добиващите, обработващите и/или търгуващите със злато. Покупката на техни книжа се извършва на фондовата борса. Подобна инвестиция е инвестиция в акции и изгодата от нея зависи от цената на книжата. Тя пък зависи от цената на метала. Покупка на акции от този тип може да се извърши при всеки инвестиционен посредник, който има достъп до световните пазари.

Друг вариант е покупката на "златен сертификат". Този документ удостоверява притежанието на злато, без обаче собственикът му физически да разполага с него. Закупеното злато може да се намира в която и да е точка на света.
Интересна възможност за инвестиране в злато е и чрез т.нар. ETF-фондове (Exchange Traded Fund). Дейността на тези фондове е да набавят злато за своите акционери. Те могат физически да притежават метала, както и да го съхраняват в банкови трезори. Акции на ETF-фондове могат да бъдат закупени на фондовата борса, съдействие за което оказват инвестиционните посредници и банките.

Златото е актив, който не е свързан с никакво задължение или пасив от баланса на даден икономически субект, в т.ч. банка или правителство. В качеството си на такъв актив златото има най-голяма сигурност като съкровище и убежище на стойност. То е средство да се диверсифицират инвестиционните портфейли в условията на нестабилност на трендовете на изменения на котировките на финансовите активи.

Жълтият метал не може да бъде унищожен, лесно се складира, ликвиден е и, за разлика от парите в наличност, не подлежи на банков кредитен риск. Според световната икономика има 3 варианта за хеджиране - долар, нефт и злато. Доларът не е стабилен заради проблемите в американската икономика, а нефта е с относително стабилни цени. Играчите на пазара започват да влагат в благородния метал, когато имат излишни пари, които трябва да бъдат спасени от девалвация или инфлация. Точно в такава ситуация трябва да се купува злато, за да може после, когато ситуацията се стабилизира, средствата да се прехвърлят в други активи. Растящата цена на златото е ясно свидетелство за намаляващото доверие на хората към долара и еврото, също както и към банковите депозити.

За да се постигне статут на финансов актив, инвестиционното злато е освободено от ДДС и цената му е много близка до борсовата цена на метала, като във всеки един момент има и цени за обратно изкупуване.

Всъщност цената на метала не се променя, Това, което се променя е покупателната стойност на валутите, с които се изразява цената му. Въпреки, че цента на златото в колеблива, всъщност не се променя стойността на златото, а стойността на валутите. Стабилността на валутите е просто илюзия.

Спадът на долара може да доведе до нов ръст на златото, тъй като търсенето на благородни метали се повишава като алтернативна инвестиция. Благородните метали са повишили стойността си, тъй като Централните банки поддържат ниски лихви и правителствата изразходват милиарди долари за стимулиране на растежа.

Цената на златото се изменя в противоположна посока на промените на курса на американския долар към останалите основни валути. Поради това златото позволява а се предвиждат дългосрочните промени на курса на долара като то служи за застраховане срещу риска от обезценка на доларовите активи. Цената на едно кюлче се е повишила от 294$ за унция през 1998 година до 1404$ през 2010 г., или с 337%1.

Цената на златото варира в големи аспекти през годините, но извода, който можем да направим е, че дори и цената да намалее драстично, след това тя се покачва. Като пример може да посочим, че през 1974-1976 г. цената на жълтия метал се сриват почти два пъти, а през 1980 година се наблюдава 700% увеличение на цената2. През 2010 г. стойността на златото се покачва за десета поредна година и постига трикратно по-голяма доходност от индекса на Американската фондова борса - Dow Jones. Това показва, че кризата през 2007 година не е повлияла в негативна посока, а напротив, в положителна посока на цената на благородния метал. Освен като добра инвестиция срещу инфлацията, златото показва, че има и много по-висока доходност отколкото доходността на капиталовите пазари по това време.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Алтернатива ли е златото в условия на криза? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.