Анализ на разходите, себестойността, обема, рентабилността и финансовия резултат на предприятието


Категория на документа: Финанси


Университет за национално и световно стопанство

Курсова работа

Tема:

Анализ на разходите, себестойността, обема, рентабилността и финансовия резултат на предприятието

Изготвил: Проверил:

гр. София
Съдържание:

Глава първа:
1. Същност на финансово-стопанския анализ

Глава втора:
2.Същност на разходите, себестойността, приходите и финансовия резултат от гледна точка на микроикономиката и счетоводните стандарти
2.1 Методика за анализ на разходите и себестойността
2.2 Анализ на разходите за дейността и себестойността на продукцията

Глава трета:
3. Анализ на разходите
3.1 Същност на анализа
3.2 Методи на анализа
3.3 Международни счетоводни стандарти, свързани с разходите
3.4 Анализ на разходите
3.5 Анализ на разходите на 100лв приходи
3.6 Анализ на разходите по икономически елементи
3.7 Анализ на разходите за основна дейност
3.8 Анализ на разходите за амортизация
3.9 Анализ на разходите за заплати

Глава четвърта:
4. Анализ на факторите влияещи върху обема

Глава пета:
5. Анализ на рентабилността
5.1 Анализ на рентабилността на база разходи
5.2 Анализ на рентабилността на база приходи
5.3 Анализ на рентабилността на целия капитал
5.4 Анализ на балансовата печалба

Глава шеста:
6. Анализ на зависимостта"разходи-обем продукция-печалба"
6.1 Анализ на зависимостта "Обем-Печалба" при еднопродуктова структура
6.2 Анализ на зависимостта "Обем-Печалба" при многопродуктова структура

Глава първа:
1. Същност на финансово-стопанския анализ
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на разходите, себестойността, обема, рентабилността и финансовия резултат на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.