Банки и банкови системи (234 страници)


Категория на документа: Финанси
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

Част I
БАНКОВО ДЕЛО

Глава 1. Поява и развитие на банките
1.1. Реален и финансов сектор на икономиката
1.2. Поява на банките
1.3. Видове банки
Глава 2. Операции на търговските банки
2.1. Анализ на баланса на търговската банка
2.2. Източници на банкови средства
2.3. Активни банкови операции
2.4. Пасивни банкови операции
Глава 3. Видове банкови разплащания и инструменти
3.1. Форми на безналични разплащания
3.1.1. Дикументарен акредитив
3.1.2. Документарно инкасо
3.1.3. Платежни искания, платежни нареждания, чекове
3.1.4. Електронни разплащания
3.1.5. Банкови гаранции
3.2. Банкови ценни книжа
3.2.1. Чекове
3.2.2. Менителница (трата)
3.2.3. Запис на заповед
Глава 4. Банков мениджмънт и управление на печалбата
4.1. Управление на собствения капитал на банката
4.2. Управление на ликвидността
4.3. Управление на кредитния риск
4.4. Управление на лихвения риск

Част IІ
БАНКОВИ СИСТЕМИ

Глава 5. Развитие на банковите системи
5.1. Етапи в развитието на банките
5.2. Финансови институции
5.3. Финансови посредници
Глава 6. Банковата система на Великобритания
6.1. Обща характеристика на банковата система
6.2. Централната банка
6.3. Търговските банки
Глава 7. Банковата система на САЩ
7.1. Обща характеристика на банковата система
7.2. Централната банка
7.3. Търговските банки
Глава 8. Банковата система на ШвейцарияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Банки и банкови системи (234 страници) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.