Финансов анализ


Категория на документа: Финанси
Е; Печалба (Д-5) ( НП )
37
24
Е ; Загуба
0
0
Всичко Г+5+Е
561
412
Всичко Г+Е
561
412


Ако в раздел Е; Печалба няма стойност поглеждаме в раздел Е; Загуба и вземаме с отрицателен знак

Задача 1.
Въз основа на данни от баланса и ОПР на фирма Х направете анализ на имуществото ДА+КА

а) анализ на капитала и неговата структура

б) Анализ на ликвидността

в) анализ на обращаемостта на оборотните средства
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансов анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.