Финансов анализ на фирма от гр. Стара Загора


Категория на документа: Финанси


Русенски университет " Ангел Кънчев"
ФАКУЛТЕТ,, БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ"

КУРСОВА РАБОТА

По
Дисциплината

Финанси на предприятието
на тема

Финансов анализ на фирма " Анимекс" ЕООД гр. Стара Загора

Изготвил: Проверил:
Милка Пламенова Иванова доц. М. Маринов
Фак. № 115523

Финансов анализ на фирма " Анимекс" ЕООД гр. Стара Загора

1.Анализ на капиталовата структура

Фирмата работи с 2 вида капитал собствен и привлечен, те се намират в определено съотношение. Целта на привлечения капитал в общия капитал на фирмата не бива да превишава 0,30,6, защото фирмата ще изпадне в неплатежоспособност.

Капиталовият механизъм = ПК ( 0,30,6)

СК+ПК

За текущата година Км = 2548 = 2548 = 0,73

922+2548 3470

За предходната година Км = 791 = 791 = 0,49

798+791 1589

Извод:

За текущата година показателят е извън посочените граници, от което следва, че фирмата няма оптимална капиталова структура. За предходната година показателят е в посочените граници.

Върху капиталова структура влияние оказва така нареченото златно финансово правило т.е СК+ДП  ДА

За текущата година 922+1435 } 2357  1146 Да

За предходната година 798+571 } 1369  348 Да

Извод:

И за двете години златното финансово правило е спазено, което означава, че във фирмата ДА са финансирани изцяло със собствени средства.

При капиталовата структура се отчитат и следните два коефициента:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансов анализ на фирма от гр. Стара Загора 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.