Финансовият анализ от гледна точка на инфраструктурните проекти


Категория на документа: ФинансиМЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

КАЗУС

по

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ФИРМАТА

тема: ФИНАНСОВИЯТ АНАЛИЗ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ПРОЕКТИ

Мария Николаева Железарова
фак. № 20640 дата: 06.12.2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод.........................................................................................................................3

2. Оценка на инвестиционен...................................................................................3

3. Финансов анализ на инвестиционен проект....................................................5

3.1. Общ размер на инвестиционните разходи.........................................6

3.1.1 Инвестиции в основен капитал.............................................7

3.1.2 Начални разходи.......................................................................8

3.1.3 Промени в оборотния капитал...............................................8

3.1.4 Сконтиран стойност на нетните бъдещи приходи..............8

3.2. Общ размер на оперативните разходи и приходи.............................9

3.2.1 Оперативни разходи.................................................................9

3.2.2 Приходи.......................................................................................9

3.3 Финансова възвръщаемост на инвестицията...................................10

3.4. Източници на финансиране.................................................................11

3.5 Финансова устойчивост.........................................................................12

3.6 Финансова възвръщаемост на капитала............................................13

4. Заключение.............................................................................................................14

1. УводСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансовият анализ от гледна точка на инфраструктурните проекти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.