Финансово състояние на дружество


Категория на документа: Финанси


Университет за национално и световно стопанство

ФАКУЛТЕТ: ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН

СПЕЦИАЛНОСТ : СЧЕТОВОДСТВО

КУРСОВА РАБОТА

ПО КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ

Тема:

Финансово състояние на
"Рила- Боровец" АД

Съдържание

I. Данни за дружеството

ІІ. Анализ на финансовото състояние на "Рила Боровец

1. Счетоводен баланс

2. Структура на счетоводния баланс за 2008г.

2.1. Изводи

3. Отчет за доходите

4. Анализ на разходите и приходите

4.1. Изводи и заключения

5. Отчет за паричните потоци

6. Отчет за собствения капитал

7. Финансов резултат

III. Коефициентен анализ

1. Анализ на финансовото състояние - принципи, същност,видове

2. Действащо предприятие

3. Показатели, измерващи рентабилността, ликвидността и ефективността на компанията

4. Финансова задлъжнялост

5. Коефициент на посрещане на лихвените плащания
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Финансово състояние на дружество 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.