Глобалната финансова криза и ролята на индустрията на хедж–фондовете


Категория на документа: Финанси


 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
КАТЕДРА "ФИНАНСИ И КРЕДИТ"

РЕФЕРАТ
по дисциплината "Спецсеминар"
на тема: ГЛОБАЛНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА И РОЛЯТА НА ИНДУСТРИЯТА НА ХЕДЖ-ФОНДОВЕТЕ

Разработил: Научен ръководител:
Христо Владимиров Димов доц. д-р Любомир Георгиев
Специалност "Финанси"
Фак. № 1981, група 22

Варна
2013
Съдържание
Въведение.................................................................................................................3
1. Хедж-фонд индустрията.......................................................................................4
2. Хедж-фондовете като участници на финансовите пазари.............................6
2.1 Възможни позитивни ефекти...............................................................................6
2.2 Възможни негативни ефекти................................................................................7
3. Имат ли вина хедж-фондовете за глобалната финансова криза...................8
4. Хедж-фондовете след финансовата криза........................................................11
5. Сравняване на някои показатели на хедж-фондовете, преди по-време и след кризата от 2007 година...................................................................................13
Заключение...........................................................................................................15
Приложения.........................................................................................................16
Източници.............................................................................................................18

Въведение

Хедж-фонд индустрията се заражда преди около 60 години. От тогава насам тя е преживяла бурно развитие и растеж. Нейното участие на финансовите пазари става все по-осезаемо и важно. В днешният свят на силно глобализирани пазари участието на индустрия от такъв мащаб, на може да не остане незабелязано. Високите резултати, който индустрията постига и иновативните стратегии за инвестиране, които тя прилага привличат интереса на всевъзможен кръг от инвеститори. Възникналата преди 5 години финансова криза, фокусира още по-силно вниманието на широката публика и надзорните органи към хедж-фондовете и алтернативните инвестиции като цяло.

Обект на изследването ще бъде именно, хедж-фонд индустрията. Целта на изследването е да докаже имат ли вина хедж-фондовете за възникването на световната икономическа криза. Задачите на настоящият реферат са: запознаване с хедж-фонд индустрията, представяне на хедж-фондовете като участници на финансовите пазари, каква роля са изиграли по време на глобалната финансова криза, оценяване на представянето им преди по време и след кризата.

1.Хедж-фонд индустрията

Хеджирането на риска е неразделна част от финансовите пазари в продължение на много години. В началото на 19 век, производителите и търговците на стоки започнали да използват форуър контракти, за да се предпазят от неблагоприятно движение на цените. Терминът "хедж-фонд" датира едва от 1949 год. Тогава, почти всички инвестиционни стратегии използвали дълги позиции за включване в пазара. Алфред Уислоу Джоунс, репортер за списание "Форчън", публикувал статия, според която инвеститорите могат да получат по-висока възвръщаемост, ако инвестиционната стратегия се допълни с хеджиране. Това е било началото на инвестиционния модел на Джоунс.

През последните две десетилетия хедж-фопд индустрията се разраства със зашеметителни темпове, от едва 300 фонда през 1990 година, сега броят им е нарастнал до около 10 хил. функциониращи фондове. Изчислено е, че индустрията управлява активи на стойност над два трилиона щатски долара.

Хедж-фондовете могат да използват една или повече инвестиционни стратегии, включващи хеджиране срещу пазарни сривове, инвестиране в класове активи като валути и подценени ценни книжа. Инструментите, който те използват за повишаване на възвръщаемостта, са ливъридж, арбитраж и деривати. Важно е, да се разбере разликата между различните хедж-фонд стратегии, понеже не всички фондове са еднакви - възвръщаемостта на инвестициите, волатилността и рискът се различават значително в различните инвестиционни стратегии. Някой от тях, който не корелират с капиталовите пазари, са способни да донесат последователни печалби с особено нисък риск от загуба, докато други могат да са толкова или повече волатилни колкото взаимните фондове. Популярно грешно схващане е, че хедж-фондовете са волатилни и че всички използват глобални макро стратегии като поставят големи насочени залози на акции, валути, облигации, стоки и злато, докато използват големи нива на вивъридж. Всъщност едва пет процента от фондовете са глобални макро фондове. Повечето хедж-фондове използват деривати само за хеджиране или въобще не използват деривати, много от дях не използват ливъридж.1

Използвайки много различни инвестиционни стратегии и подходи към риск мениджмънта, хедж-фондовете се дефинират от техните структурни характеристики отколкото тяхната хеджираща същност.

Хедж-фондовете главно се организират като частни сдружения, за да се постигне максимална гъвкавост при конструирането на портфолио. Фондовете могат да заемат както дълги, така и къси позиции, да правят концентрирани инвестиции, да ползват ливъридж и деривати и да инвестират на много пазари. Това е в ярък контраст с взаимните фондове, които са строго регулирани и не могат да се възползват лесно от същата богата гама от инвестиционни инструменти. Хедж-фондовете използват и различна структура на таксуване на инвеститорите от тази на взаимните фондове. Докато и при двата типа фондове се налага управленска такса или такса базирана на процента на активите под управление, хедж-фондовете налагат такса базирана на процента на печалбите, позната още като такса за постижение. Това спомага за синхронизиране на интересите на мениджърите и на инвеститорите. В допълнение, повечето хедж-фонд мениджъри инвестират част от богатството си във фонда, като това още повече ги обвързва с интересите на другите инвеститори.

Друга черта на хедж-фондовете е, че трябва да сте акредитиран инвеститор или квалифициран клиент, за да може до инвестиране парите си във фонда. Това е едно от малкото правила, на които хедж-фондовете трябва да се подчиняват. Създаването му е с цел да предпази инвеститорите от средната класа, от инвестиции, които не разбират напълно.2

2.Хедж-фондовете като участници на финансовите пазари

Терминът хедж-фонд се използва за да опише разнообразна група от финансови институции, който заедно играят все по-важна роля във финансовата система. Бързото увеличаване на броя им и на активите, който управляват предполага, че те предоставят или по-скоро се възприема, че те предлагат значителна икономическа изгода на инвеститорите, която не е постижима при други инвестиционни предприятия. Хедж-фондовете се възприемат повече с рисковете, който носят за финансовата система, отколкото с позитивният им принос за по-доброто функциониране на системата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Глобалната финансова криза и ролята на индустрията на хедж–фондовете 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.