Корпоративни финанси


Категория на документа: Финанси2.Бъдеща стойност /FV/

Бъдещата стойност на парична сума е равностойността на паричната сума, представена в някакъв бъдещ момент от времето.

Бъдещата стойност се изчислява, като се прибавя доходът, който трябва да бъде получен / според нашата оценка / за съответния период от време. Изчисляването на бъдещата стойност се извършва чрез прилагането на техниката на сложното олихвяване. Най - често се прилага формулата:

FV=S0 (1+r)n

където:

So - паричната сума в настоящия момент;

n - брой на годините до момента от време, към който се изчислява бъдещата стойност на паричната сума;

r - годишна норма на доходност, която трябва да се изисква през разглеждания период от време / тя се приема за норма на олихвяване /

Тази формула се основава на допускането, че годишната норма на доходност, която трябва да се изисква, е една и съща за всяка година от разглеждания период.

РЕШЕНА ЗАДАЧА:

So е 10 хил.лв. Според Вашата оценка, годишната норма на доходност от използването на капитала със същата степен на риск е 0,2 /20%/. Изчислете бъдещата стойност на паричната сума след 5г. Приемете, че годишната норма на доходност, която трябва да се изисква за всяка година е една и съща.

Решение:

FV = 10 000 ( 1+ 0,2) 5 = 10 000 х 2,488 = 24 880 лв.

Ако нормата на доходност, която трябва да се изисква за всяка година е различна, тогава се прилага следната формула:

FV= S0 (1+r1)(1+r2)(1+r3)....(1+rn)

РЕШЕНА ЗАДАЧА:

So е 10 хил.лв. Според Вашата оценка, годишната норма на доходност от използването на капитала със същата степен на риск е:

- за първата година 0,25 /25%/;

- за втората година 0,22 /22%/;

- за третата година 0,26 /26%/;

- за четвъртата година 0,28 /28%/;

- за петата година 0,30 /30%/.

Изчислете бъдещата стойност на паричната сума след 5г.

Решение:

FV = 10 000 ( 1+ 0,25) ( 1+ 0,22) ( 1+ 0,26) ( 1+ 0,28) ( 1+ 0,30) = 31974лв.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративни финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.