Корпоративни финанси


Категория на документа: Финанси


Капитализирана нетна печалба
3 500 000
2 610 000
2 127
14
Пазарна стойност на една акция
116,67
130,50
141,82
15
Обща стойност на фирмата
3 500 000
3 610 000
3 627


От таблицата се вижда,че с увеличаването на относителния дял на дълга намалява пазарната капитализация на собствения капитал като цяло.Това се дължи на две причини.От една страна намалява нетната печалба,понеже се увеличава годишната сума на лихвите.От друга страна,нараства нормата на капитализация,т.е.изискваната норма на възвращаемост от обикновените акции.Причина за това е увеличеният финансов риск поради по-високият относителен дял на дълга.
Паралелно с увеличаването на дълга нараства нетният доход на една акция.Той се получава като разделим нетната печалба на броя на обикновените акции.Нараства също и пазарната стойност на една акция,която е всъщност капитализиран нетен доход на една акция.При по-висок дял на дълга,необходимият собствен капитал е съсредоточен в по-малко на брои акции.Действителният източник на нарастването е по-високият финансов ливъридж,респективно използването на евтиното кредитно финансиране.Общата стойност на фирмата също нараства с нарастването на финансовия лост.

4.Заключение:

Финансовият ливъридж трябва да не е много голям,тъй като това може да доведе до не добри резултати.В крайна сметка идеята на финансовия ливъридж е да вземем пари при ниска лихва.По този начин ще имаме по-голяма възвращаемост,спрямо лихвата на която ни се отпускат парите.Когато нямаме цялата сума в наличност удобен начин за нас е да използваме допълнително финансиране,защото ще имаме право да изплащаме заема си за инвестицията месечно.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Корпоративни финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.