Курсова работа по финансови деривати


Категория на документа: Финанси
КУРСОВА РАБОТА
ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ

1.Оценка на инвестиционната среда

Приемаме, че се намираме в условия на развит капиталов и опционен пазар, на който съществува борсово търгуване на всички видове стандартни опционни контракти и извънборсово търгуване на останалите нестандартни опции. Избор правим, защото търгуването със стандартни европейски опции ограничава упражняването на правото на опцията, което може да стане единствено в момента на падежа. Това изисква от страна на инвеститора много точна прогноза отностно не само посоката на изменение в цената на даден базов актив, но и нейното времево движение .

2.Определяне на инвестициионните мотиви

Предвид фундаменталните мотиви при инвестициите в опции конкретния инвеститор залага на спекулиране. Определянето на инвестиционния мотив е окончателно. Основната цел на инвеститора ще бъде максимална печалба и затова избира стратегия на спекулиране. Избора на тази стратегия се основава на следните мотиви:

* Традиционните спекулативни стратегии се състоят от покупки или продажби на кол или пут опции, непокрити с позиции от базови акции.
* Участниците в елементарни покупки или продажби на акции придобиват възможност за провеждането и на по-сериозни стратегии, чрез които изграждането на съставни, комбинирани и синтетични опционни позиции, чрез които дохода може да бъде реализиран при всяка една ситуация на динамичната и неопределена пазарна конюнктура.
* Откритите дълги и къси опционни позиции могат динамично да бъдат трансформирани и закривани, благодарение на организацията на борсовия опционен пазар.
* При потвърждение на инвеститорските прогнози в значителна степен реалната възвръщаемост обективно надвишава доходността, която може да се постигне чрез традиционните инвестиционни подходи с базови активи.
* Спекулативните инвестиции са с висока степенна несигурност но именно големия риск на който те са носители предполага многоизмерни приходи на управление.

3.Определяне на начина на участие в опционната търговия

Като се има предвид избраната стратегия, а именно спекулиране инвеститора избира да участва със сравнително малката сума от 100 000$, защото спекулативната стратегия предполага инвестирането в по-рискови опции, чиято цена е по-ниска и средствата ще бъдат достатъчни. От друга страна при несбъдване на прогнозата и загубите ще са относително по-малки. Що се отнася до достъпа за участие инвеститора се спира на варианта с брокерска къща, която има място на пода на борсата. Инвеститора ще плаща само комисионни, които няма да надхвърлят разходите за закупуване на собствено място. Транзакционните разходи за цялата инвестиция възлизат на: 0.003*100 000+99$=399,00$

4. Избор на базови активи

Използваните котировки1 са на индекса "DIAMONDS Trust, Series 1" (преименуван впоследствие на SPDR(r)Dow Jones Industrial AverageSM ETF Trust) в периода от 01.12.2008 до 30.11.2010.

Дата
Цена(USD)
Dec-08
106.82
Jan-09
106.45
Feb-09
107.32
Mar-09
109.27
Apr-09
110.36
May-09
110.19
Jun-09
106.95
Jul-09
106.89
Aug-09
110.50
Sep-09
113.23
Oct-09
116.44Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по финансови деривати 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.