Курсова работа за компания


Категория на документа: Финанси


Икономически университет - Варна
Катедра "Финанси и кредит"
Петрол АД - София
(Курсов проект)

Анализираната компания в проекта е "Петрол" АД. Създадена преди 80 години, лидер в дистрибуцията на горива в България
Адрес на управление: София 1407 бул. Черни връх 43
Предметът на дейност на Петрол АД е пласментно-снабдителска и търговска дейност с петролни продукти и свързана с тях сервизна дейност. Дружеството осъществява дейността си чрез веригата от 440 бензиностанции, като търгува основно с петролни продукти. Новопостроените бензиностанции на дружеството следват наложената от чуждите инвеститори тенденция в сектора и се превръщат в търговски центрове, предлагащи хранителни стоки и напитки. През юли 2001 г. е сключен договор за сътрудничество между Петрол и ЛУКойл-Нефтохим, според който за срок от 15 години в обектите на дистрибутора на горива ще се продават изключително бензини от бургаската рафинерия. Петрол е първата компания в страната, която още от края на 2001 г. въведе изцяло безоловни бензини в своите бензиностанции. Традиционно автомобилните бензини формират повече от 50% от общия размер на приходите от продажби.
Основните дейности на "Петрол" АД са продажба на горива на дребно,продажба на горива на едро,транспорт на горива, съхранение на горива, продажба на стоки, поддръжка на съоръжения за продажба на горива. Част от тези дейности се изпълнява от дъщерните дружества на "Петрол" АД - "Нафтекс Петрол" ЕООД, "Петрол Транс Експрес" ЕООД и "Петрол Техника" ЕООД.
Услуги - Застрахователен брокер "Петрол" АД е застрахователен посредник, основан през януари 2009 година и оперира съгласно лиценз за застрахователен брокер № 136-ЗБ/07.01.2009 г., издаден от Комисията по финансов надзор в Република България.Застрахователен брокер "Петрол" АД се занимава активно в сферата на застраховането на движимо, недвижимо имущество и други специфични рискове и отговорности. Работи като посредник между всички застрахователни компании и клиенти, осигурявайки подробна и синтезирана информация, тарифи и отстъпки за всяка една застраховка.
"Петрол"АД е най-големият дистрибутор на горива в България, разполага с повече от 462 бензиностанции, като държи 25-30% от пазара. Компанията е единствената петролна фирма в България с 9 лаборатории за постоянен контрол на качеството на продуктите.
Shell България управлява 112 бензиностанции на територията на страната, като 86 от тях са собственост на компанията, а 26 са тип франчайз обекти. Всеки месец в бензиностанциите Shell се обслужват повече от 1 милион клиенти. Компанията тук е профилирана в търговията на дребно с петролни продукти и бизнеса с корпоративни клиенти. Пазарният й дял е над 16%.
OMV България е с пазарен дял от 21%, като компанията притежава 87 OMV бензиностанции и 8 Аванти бензиностанции.
"Лукойл" България притежава над 90 бензиностанции, като също изгражда големи комплекси с магазин и заведение - над 200 обекта (собствени и на франчайз), които държат около 26% пазарен дял при продажбите на дребно.
Бенчмарк - Топливо АД
"Топливо" е едно от старите акционерни търговски дружества в страната, с повече от 50 годишна история.

Добре разработената мрежа от магазини и складове определя дружеството като уникално за страната и му осигурява предимства на пазара за течни горива,строителни и отоплителни материали.

В съвременната и динамична пазарна среда "Топливо" АД доказва стабилната си основа,въпреки засилващата се конкуренция.

Като работодател, дружеството може да послужи за пример с перфектните си взаимоотношения с 1675-те трудещи се кадри.

Над 6000 артикула влизат в стоковата листа на "Топливо"АД. Продажбите се осъществяват чрез добре изградена мрежа от :

* 200 търговски обекта(бази и складове) за продажба на строителни и отоплителни материали

* 100 пункта за продажба на течни горива.

Oбектите са разпределени равномерно из цялата страна в общо 196 населени места. Дружеството работи с голям брой доставчици от страната и чужбина, като е основен представител на големите европейски производители на санитарен фаянс и аксесоари за баня GROHE. Добре разработената мрежа от дистрибутори във всички големи градове, спестява време и осигурява удобство.

Вертикален анализ на "Петрол"

Активите на всяко едно предприятие независимо от неговата големина, форма на собственост и отраслова принадлежност са основните източници на приходи. В преобладаващата си част ДМА приемат формата и съдържанието на средствата и труда и формират икономическата мощ на предприятието, запазват натурално-веществената си форма в продължение на много производствени цикли, поради което в рамките на даден отчетен период пренасят на части стойността си в състава на разходите, което означава че са амортизируеми. Съотношението на отделните елементи на във видовете на дълготрайните активи на фирмата характеризират елементната им структура.Един от основните и най-значими елементи на "Петрол" АД - София е компонентът Дълготрайни материални активи.За целите на разширяване на продуктовата гама, затвърждаване и разширяване на пазарното присъствие, отстояване и запазване на финансовия имидж както пред настоящите и бъдещи клиенти,така и пред инвеститори и акционери, главен дял заемат дълготрайните материални активи. Сред Нетекущите активи те заемат най-голям дял.(Виж. Таблица № 1)
Описание
2007
2008
2009
2010
2011
Дълготрайни материални активи
31,76%
42,69%
40,40%
30,35%
28,21%
Дълготрайни нематериални активи
2,96%
5,03%
4,92%
4,28%Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа за компания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.