Курсова работа за компания


Категория на документа: Финанси


0,30%
1,85%
-0,58%

0,00%


x

Обращаемост на активите
2,1012
2,6072
2,5382
2,5351
2,5986

1,1400


x

Задлъжнялост (Множител на СК)
6,3508
7,4607
13,5382
20,0898
206,8233

1,4483


Данъчната тежест на "Петрол" АД през 2008 спрямо 2007г. се увеличава,което се дължи на нетната печалба.През следващата 2009г. пък се намалява.Данъчната тежест през разглеждания период 2007-2011 рязко се променя.През 2010г. отново се увеличава,докато през 2011г има драстичен спад.Данъчната тежест на "Топливо"АД,който е един от основните конкуренти,е по-висока през 2011г.(0,9314) в сравнение с тази на "Петрол"АД през същата година (1,0891).
Лихвената тежест на "Петрол"АД от 2007г. до 2009г. рязко се увеличава,защото през този период фирмата има по-големи заеми и задлъжнялостта й е по-висока.През 2010г и 2011г. лихвената тежест намалява,което се обуславя от по-ниските заеми.Лихвената тежест на "Петрол"АД (4,9475) е по-висока през 2011г. в сравнение с тази на "Топливо"АД (6,4399).
Оперативната рентабилност на продажбите на "Петрол" АД през 2008(19,95%) спрямо 2007г. (-0,68%) е висока,което се дължи на високата лихвена тежест.Високата ОРП е индикатор за по-добро управление на приходите и разходите от страна на мениджърите.През следващата 2009г. ОРП драстично намалява (0,30%),като през следващите две години варира в приблизтелно еднакви граници.Обращаемостта на активите се повишава през 2008г.(2,6072) в сравнение с предходната година (2,1012),което означава ,че "Петрол"АД имат по-големи обороти.През следващите 2 години фирмата започва да използва активите не чак толкова интензивно,като през 2011г. обращаемостта на активите отново се покачва.(2,5986).Оперативната рентабилност на продажбите през 2011г. на "Петрол"АД е по-ниска (-0,58%) в сравнение с тази на "Топливо"АД за същата година (0%),но за сметка на това пък "Петрол"АД имат 1,5 пъти по-висока обращаемост на активите.(2,5986).Това означава,че "Петрол"АД предлагат по-ниски цени,а имат по-висока обращаемост на активите.Политиката им е по-добра от тази на конкурента.
Задлъжнялостта на "Петрол"АД се повишава през разглеждания период 2007-2011г.,като през последната година отбелязва значителен ръст (206,8233).През 2011г. задлъжнялостта на "Петрол"АД е много по-голяма от тази на "Топливо"АД.(1,4483)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа за компания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.