Курсова работа за компания


Категория на документа: Финанси


Възвращаемостта на собствения капитал на "Петрол"АД отбелязва ръст за 2008 (322,16%) спрямо предходната 2007г.,когато е (-31,72%),което сочи,че благосъстоянието на собствениците за 2008г. е било много добро.Но през следващите 3 години възвращаемостта на собствения капитал започва рязко да намалява като през 2011г. достига (-1670,77%).През същата година ВСК на "Топливо"АД е (-0,02%),което показва,че благосъстоянието на неговите собственици е значително по-добро от това на "Петрол"АД за тази година.
От 2007 до 2009г. общото влияние на финансирането (задлъжнялостта) на "Петрол" АД отбелязва спад,но през следващите две години нараства,като през 2011г. достига 1023,2549.През 2011г. общото влияние на финансирането е много по-добро от това на "Топливо"АД (9,3272).
Възвращаемостта на активите измерва общата ефективност на мениджмънта по отношение на генерирането на печалби с наличните активи.Възвращаемостта на активите на "Петрол"АД за 2008 спрямо 2007г. драстично се увеличава(52,01%),което показва по-доброто управление на наличното имущество на фирмата.Но през следващите 3 години този коефициент значително спада,като през 2011г. той е даже отрицателен.(-1,50%).За сравнение през 2011г. възвращаемостта на активите на "Топливо"АД е 0%,което показва,че за тази година,те управляват по-добре наличното си имущество.
Извод: Финансовото състояние на "Петрол"АД не е добро.Необходимо е да се повиши оперативната рентабилност на печалбите,за да има по-добро управление на приходите и разходите от страна на мениджърите.Също така трябва да се намалят лихвената тежест и задлъжнялостта.Друг показател,който трябва да се подобри , е възвращаемостта на собствения капитал.Възвращаемостта на активите също трябва да се повиши,за да се подобри управлението на наличното имущество на "Петрол"АД.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа за компания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.