Лекции по финанси


Категория на документа: Финанси


Преди въвеждането на валутния борд в България инфлацията е с двуцифрени и трицифрени числа, основната лихва 328% достигна 97 година. Икономиката се е намирала в постоянен спад. Негативните натрупвания в икономиката довеждат до големия крах (фалит) 96-97 година, леват е обезценен, икономиката се свива с 20% за няколко тримесечия. Валутния борд забранява печатането на пари и стимулира отлаганите до този момент реформи да се случат.
Валутния борд е лош за политиците и добър за гражданите.

Тема 8 . Операции на БНБ с търговските банки
Кредитиране между търговските банки и БНБ - кредитирането е активна операция за БНБ и пасивна за търговските банки. Създаването на пари чрез кредитиране се ограничава чрез количеството на резервите които банките са длъжни да правят в съответствие с изискваният на закона за БНБ.
Видове банкови операции:
1. Емисия на пари
2. Продажба на собствени акции
3. Набиране на депозити - размерът на депозитите определя величината на отпуснатите кредити. Всяка банка поддържа своята ликвидност като се стреми да предложи атрактивна лихва (гъвкави лихвени проценти) с цел да "продаде" свободния си паричен ресурс
4. Закопуване на дълготраини активи
5. Образуване на минимални задължителни резерви от търговските банки в централна банка - 6% от размера на придобитите депозити. Овеличаването на депозитите подобрява ликвидноста на банката но намалява нейната рентабилност, поради задържането на паричен ресурс и плащането на лихви по него
6. Предоставяне на кредити - размера на предоставените кредити е съобразен с размера на депозитите като приспадне издръжката на банката и се калкулира нейната печалба, така се формира лихвения процент с който банката търгува своите кредити
7. Погасяване на кредити
8. Покупко-продажба на ценни книжа
Една от функциите на банките фондово-емисионна дейност на банките - това участие на банките в емитиране на ценни книжа на техните клиенти (корпорации, фирми). Търгивията с ценни книжа става по два начина:
1. На комисионни начела - предоставят се ценни книжа с отстъпка на копувачите.
2. За собствена сметка на банката - банката реализира печалба от разликата между покупната и продажна цена на ценните книжа
Функции на банките:
- функция на търговските банки - съхранение на ценности и пари
- търговско и кредитно посредничество
- Доверителна функция

Тема 9. Борси и борсови операции
Видове пазари на ценни книжа:
- Първичен - първоначална емисия на ценни книжа в обръщение, със тази дейност се занимават инвестиционните банки и специализирани за тази дейност компании. Съществуват няколко форми на емисии: емисии на борсата, емисии чрез банките, емитиране на търг, продажба на непосредствени инвеститори.
- Вторичен - извършва се чрез изкупуване на акции от търговските банки и инвестиционните дружества и предлагането им с отстъпка на потенциални корпоративни клиенти или физически лица.

Борсова процедура
1. Провеждат се предварителни разговори между компанията издател на акциите и търговската банка която ще емитира продажбата на акциите - банката прави разследване на дейноста на финансовите резултати на компанията.
Инвестиционната банка изработва прогноза за очакваните финансови резултати на това търговско дружество
2. Изготвяне на документ за регистриране на емисията
3. Третия момент е определяне и оповестяване на цената на акциите
4. Завършване на сделката чрез подписване на емисията и разпределянето на продажбата на акции върху търговските банки
Докато траят тези процедури инвестиционната банка не се ангажира със продажбата на емисията.

Трябва да се знае бюджетния процес, местни финанси, местни данъци и такси. За изпитния тест
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.