Лекции по финанси


Категория на документа: ФинансиЗвена на финансовата система - три броя звена

1. Държавни финанси - Държавните финанси изразяват специфично движение на парите, разпределение и преразпределение на брутния вътрешен продукт, който се разпределя на териториален, отраслов и социален аспект.
2. Финанси на местните органи за управление(общини) - те се свързват с разпределяне на дохода създаден на територията с оглед формиране на бюджетни и извънбюджетни средства.
3. Финанси на фирмите и домакинствата - финансите на фирмите (корпаративни финанси) изразяват движение на парите във, от и извън фирмите

Финансова система - съвкупност от финансови учреждения
Основни участници във финансовата система са: държавата, общините и търговските дружества.
Принципи на изграждане на финансовата система
1. основен принцип е единството, тоест единна нормативна база
2. Централизация на финансовата система :
- Изразява се в предоставяне (делегиране) на висшите органи на по-големи права и задължения;
- Оперативното управление на финансовата система се осъществява от министерство на финансите, а нормативните актове са свързани с това оправление се създават от министерски съвет;

Финансови отношения
Публични финанси:
- Приходна система;
- Разходна част;
- Държавен бюджет;
Финанси на фирмите:
- Осигоряване на финансови средства;
- Финансиране на възпроизводствен процес;
- Разпределяне на парични постъпления;

Социално осигоряване:
- Краткосрочно;
- Дългосрочно:
- Формиране на осигорителен фонд;

Застраховане:
- Имуществено;
- Лично;
- Задължително;
- Доброволно;

Народно събрание
Министерски съвет

Сметната палата
Министерски съвет
Специфични отдели на министерство на финансите

Поделение на сметната палатa
Финансови отдели на областната администрация

Финансови отдели на фирмите и предприятията

Взаимотношения във финансовата система:
- Административно деление на страната - в България има 28 области, общините са в подчинение на министерство на финансите от където получават субсидии и финансиране.
Икономическа роля на държавата във финансовите взаймотношения:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.