Лекции по финанси


Категория на документа: Финанси


1.Пари:
Парите за вид актив абсолютно ликвиден, изпълнява разменна функция и функция за средство за съхр.на ст-стта. Всяко нещо което изпълнява тези две функции е пари. От мащаба на цента. Мащаба е количеството злато, което е прието за парична единица в една страна. Показателна сила на парите- съвр.пари нямат ст-ст защото не са обезпечени с благородни метали. Те имат покупателна сила и се измерват чрез индекса на покупната сила които е = на 1-ца в/у индекса на потр.цени. Функции: като разменно средство; като сметна единица; като средство за съхр. на ст-стта. Видове: налични пари и монети; без налични пари по сметка; Агрегатите са групиране на активите, които служат като алтернатива за измерване на колич.пари. аг.М1=банкноти, монети,депозитни пари аг.М2=М1+депозити договорени за ползване с/у предизвестие до 3 мес. Аг.М3= М2+сделки и издадени дългове и дългосрочни ценни книжа до 2 год.

2.Валутен курс (ВК):
Чрез понятието валута означаваме: пар.единици на всяка страна, която е основа на националната пар.с-ма; чуждестранните пар.средства независимо в какво са изразени даващи правото на съответното вземане. Има 3 разновидности на ВК: номинален ВК(паз.курс м/у 2 валути на опр.дата) ; ефективен ВК(обобщава промените в паз.курсове на дадена валута спрямо няколко други валути) ; реален ВК( горните два ВК коригирани със степента на инфлационно обезценяване в съответната страна дава реален ВК). Фактори формиращи ВК- при равни други условия търсенето на 1 валута е функцията от нейната цена. Със спадането на курса на дадена валута, търсенето и расте, а с него повишаването намалява. При равни други условия съществува пропорционална зависимост м/у цената на 1 валута и нейното предлагане. ВК се използва за сравняване на вътрешните с международните цени. Основни функции на ВК са : уравновесяване на макроик.пропорции; пренасяне на необх.инф-ция ; ефективно разпределение на ресурси;

Задача:
Условие: срок на проекта 5 години; норма на доходност -15%; инвестиционни разходи в базисна година: 435000лв. в т.ч. за покупка на оборудване 400000 лв. и 35000лв. за нарастване на нетния капитал.
ПОКАЗАТЕЛ
ГОДИНИ


0
1
2
3
4
5

1.продадени ед-ци

20000
20000
20000
20000
20000

2.приходи по продажба Р=30лв.

600000
600000
600000
600000
600000

3.пром.р-ди за 1ца=15лв

400000
400000
400000
400000
400000

4.амортизация

80000
80000
80000
80000
80000
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лекции по финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.