Лично подоходно облагане


Категория на документа: Финанси


където a показва общите признаци за Х и Z; b показва броят на признаците, които притежава Z и не притежава Х; с показва броят на признаците, които притежава Х и не притежава Z; d показва броят на общите нулеви разреди за X и Z (не притежават съответните общи признаци)

Таблица 4.1
Х(хn)
Z(zk)
показател
1
1
a
0
1
b
1
0
c
0
0
d


Горните показатели характеризират в общия случай сходството
между двоични образи. Очевидно е, че то се определя от показателя a. Колкото е по-голям, толкова и сходството е по-голямо. Използвайки горните показатели, може да се конструира функция за сходство на два образа със следните свойства: да бъде нарастваща в зависимост от а, симетрична относно b и с и намаляваща в зависимост от d.

Таблица 4.2
Функция на сходство
Автор
S1(X,Z)=a/n
S2=a/(n-d)
S3=(a+d)/n
S4=a/(b-c)
S5=a/(2a+b+c)
S6=a/(a+2(b+c))
Ръсел и Рао
Жокар и Нидмен
Сокал и Мишнер
Кулжински
Дайс
Сокал и Сниф

Параметри за такива функции са дадени в табл 4.2., където n показва броят на разредите на двоичните вектори (n=a+b+c+d). Резултатите от изчислението на функциите от табл 4.2. се нарича двоично или бинарно разстояние, определящо сходството на образите.

Таблица 4.3
Функции/Вектори
S1
S2
S3
S4
Х1Х2
0.50
0.66
0.75Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Лично подоходно облагане 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.