Международни финанси


Категория на документа: Финанси


Contents
Особености на цикличното развитие на световната икономика от 90-те години на 20 век до момента 3
1. Циклични и структурни кризи 3
А) Циклични кризи 3
Б) Структурни кризи 3
2. Цикличната криза от 1993-1994г. 3
3. Азиатската финансова и икономическа криза от 1997-1998г. 3
4. Цикличната криза от 2001-2003г. 3
5. Световната финансова и икономическа криза от 2007-2009г. 4
Международни финансови центрове 4
1. Същност на международния финансов център 4
2. Ню Йоркски международен финансов център 5
А) Финансови институции 5
Б) Финансови пазари 5
3. Лондонски международен финансов център 5
А) Финансови институции: 5
Б) Финансови пазари: 6
4. Токийски международен финансов център 6
5. Страните от ЕС като международен финансов център 6
6. Други международни финансови центрове 6
Платежен баланс 7
ВЪПРОСИ 8
Валутен пазар и валутен курс 10
1. Характеристики на валутния пазар 10
2. Участници на валутния пазар 10
3. Валутен курс 11
4. Определящи фактори на валутните курсове 11
Валутно курсови режими 13
1. Типове валутно курсови режими 13
2. Валутно-курсов режим и парична политика 14
3. Предимства и недостатъци на фиксираните и плаващите валутни курсове 15
4. Избор на валутно-курсов режим 16
Международна финансова система 16
1. Характеристики на международната финансова система 16
2. Еволюция на международната финансова система 17
А) Златен стандарт (1870г. – 1914г.) 17
Б) Период между 1вата и 2рата световна война (1914г. – 1944г.) – Генуезката валутна система (от Генуа) 17
В) Бретън-Удска система (1944г. – 1973г.) 18
Г) Период на плаващи валутни курсове. Съвместни интервенции от Плаза 1985г. и Лувър 1987г. 18
Д) Съвременна международна финансова система. 18
3. Международни пари 19
Международно движение на капитала 19
Международно движение на инвестиции – то се осъществява в 3 форми 20
Транс национални кооперации 20
Съвместни (рискови) предприятия – международно движение на капитала 20
Държавни инвестиционни фондове 20
Технологични паркове 20
Европейски паричен съюз 20
Същност 20
Теория за оптималната парична зона 21
Ползи от участието в паричен съюз 21Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международни финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.