Международни финанси


Категория на документа: Финанси


Краткосрочните пазари се състоят от:
- Паричен пазар (Най-важният в САЩ, и най-големият по обем на сключени сделки в света)
- Валутен пазар (На второ място в света след Лондон).
- Краткосрочен финансов пазар (Фючърсен, опционен и суапов)
Дългосрочен пазар, който е ядрото на капиталовия пазар в САЩ, той се състои от 6 сегмента:
- Фондова борса
- Ипотечен пазар
- Пазарен сегмент на облигациите на официалните заематели
- Пазарен сегмент на облигациите на промишлените и търговските облигации
- Пазарен сегмент на потребителските кредити
- Пазарен сегмент на задграничните облигации
3. Лондонски международен финансов център
Там функционира най-големия валутен пазар и втория по големина паричен пазар. Този център заема водещо място до втората световна война. Структурата му е аналогична на Ню Йоркския, но с известни специфики.
А) Финансови институции:
- Банката на Англия
- Търговските банки
- Застрахователните компании
- Инвестиционните тръстове
- Доверителните дялови фондове
- Финансовите къщи
- Строителните компании
Б) Финансови пазари:
Краткосрочни финансови пазари, те се състоят от 3 съставни елемента:
- Традиционен паричен пазар
- Допълнителен или паралелен пазар
- Валутен пазар
Дългосрочен пазар, който се състои от:
- Първичен пазар (Нови ценни книжа)
- Вторичен пазар (С 4 сегмента: Вътрешни акции, Чуждестранни акции, Първокласни ценни книжа и Опции)
4. Токийски международен финансов център
Той получава най-силно развитие през 80-те години на 20 век.
Структурата му е аналогична на:
А) Финансови институции
- Търговски банки (Градски и регионални)
- Кредитно финансови организации
- Застрахователни компании
- Правителствени кредитни институции
- Банката на Япония
Б) Финансови пазари
Краткосрочен финансов пазар, който се състои от:
- Паричен пазар
- Валутен пазар
- Пазар на опции и фючърси
Дългосрочен пазар
5. Страните от ЕС като международен финансов център
Създадените условия довеждат до нарастване на финансовата дейност и финансовите потоци в рамките на съюза. Основните фактори, които ще определят мястото на този център в световен мащаб са:
- Утвърждаване на еврото като доминираща световна валута
- По активно участие на единния финансов пазар, на който се търгуват ценни книжа
- По активна роля на банките в международната търговия и международното кредитиране
6. Други международни финансови центрове
След 70-те години на 20 век постепенно започва утвърждаването на Люксембург, Хонконг и Сингапур като водещи центрове, но те не придобиват качеството на международност.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международни финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.