Международни финанси


Категория на документа: Финанси


- Задълбочаване на финансовата интеграция
- Ориентация към провеждане на разумна макроикономическа политика и снижаване на инфлацията
- Конвергенция и намаляване на лихвените проценти, поради намаляване на рисковата премия
Разходи свързани с участието в паричен съюз
- Загуба на възможността валутния курс на националната валута да се използва като инструмент за приспособяване при неравновесия
- Липса на независима парична политика
- Невъзможност за финансиране на бюджетния дефицит с парична емисия както и загуба на сеньораж
- Разходи по покриване на номиналните критерии за членство
- Загуба за обществото поради необходимост от закръгляване на цените
Характеристики на европейския паричен съюз
- Начало на функциониране от 1 януари 1999г. с емитирането на еврото
- Обща парична и валутна политика провеждана от ЕЦБ ( Европейската Централна Банка)
- Координирана фискална политика, но не обща
- Общи регулации и общ пазар над банките
- Принцип за отвореност за участие от трети страни
- Наличие на общ постоянно действащ механизъм на стабилност в случай на кризисни сътресения
- Провеждане на съгласувана икономическа политика

ВЪПРОСИ ЗА ИЗПИТ
Кризата 2001-2003г.
Какво представлява ефективния валутен курс
Какво се включва във финансовата сметка на платежния баланс
Какво представлява доларизацията
Характеристики на международния финансов център
Цели на макроикономическата политика
Златен стандарт
Причини за кризата 93-94
Лондонски международен финансов център
Видове котировки
Какво включва текущата сметка на платежния баланс
Функции на международния валутен фондСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международни финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.