Местни данъци и такси


Категория на документа: Финанси


Таксите за административни услуги са за извършени услуги по гражданското състояние. Те са диференцирани, в зависимост от издаваните документи.

Такси се заплащат за следните услуги: за издаване на удостоверение за наследници и удостоверение за идентичност на имена; за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт и на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт; за издаване на удостоверение за семейно положение и удостоверение за родствени връзки; за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес; за заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Република България; за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина; за всички други удостоверения и преписи по искане на гражданите.

Не подлежат на таксуване услугите за съставяне на акт за раждане, на акт за граждански брак, за смърт, за отбелязвания, допълнения и поправки на актовете на гражданско състояние, за поддържане на регистъра и за издаване на удостоверения за наследствена пенсия, за учредяване на настойничество и назначаване на попечител.

Такси се събират и за издаване на разрешения за продажба на дребно на вина, спирт и спиртни напитки, за продажба на едро и за издаване на други разрешения. Таксите се заплащат от лицата при редявяване на искането.

2.6 Такса за притежание на куче

Таксата е годишна и се заплаща от собствениците на кучета в приход на общината по постоянният му адрес. Собствениците на кучета подават декларация в общинската администрация до 31 март или в едномесечен срок, от датата на придобиване на кучето. Приходите от тези такси се ползват за мероприятия, свързани с намаляване на броя на бездомните кучета.

2.7 Такса за гробни места

Таксите се събират от съответните служби на общината, който стопанисват гробищните паркове. Размера на таксите зависи според годините за ползване - над 8 години до 15 години или за вечни времена и според зоните.
??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Местни данъци и такси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.