Основи на анализа на печалбата


Категория на документа: Финанси


Пределните постъпления на фирмата (MR) са израз на промяната в общите постъпления, в следствие увеличаване на производството с една допълнителна единица. За да се определи точния размер на пределните постъпления в една фирма трябва да се сравнят постъпленията преди и след производството на допълнителната единица
продукция;
Пределните разходи (MC) във фирмата са израз на допълнителните разходи, които трябва да бъдат реализирани, за да се произведе една допълнителна единица продукция. Колко променливи разходи са необходими, зависи от допълнителния обем продукция;
В ситуация на промяна в обема на производството се реализират промени, както в съвкупните, така и в пределните разходи и постъпления на фирмата;
Промяната в пределните разходи на фирмата, в следствие промяната в обема продажби е свързана с необходимостта от организиране на производствения процес при различни финансови условия. Тези различни финансови условия намират отражение при формирането на променливите разходи във фирмата. Освен пределните разходи на фирмата, определена динамика демонстрират и всички останали разходи. С увеличаване обема на производството: - фиксираните разходи (FE) остават константа; - променливите разходи (VE) растат; - обема на съвкупните разходи (TE) расте; - пределните разходи (МC) за единица растат; - средните разходи за единица (FСР) намаляват до обем на производството, а след това отново нарастват; - фиксираните разходи за единица (AFE1) намаляват; - средните променливи разходи за единица (AVE1) имат стабилен тренд на нарастване с нарастването обема на производството;
Развитието на приходите и разходите във фирмата с нарастването на производствената активност, повдига въпроса
за границите на тази активност, т.е. колко точно фирмата ще произведе. Може да се вземе предвид наличието на равенство в конкурентните фирми между цената и пределните разходи. При това положение фирмата няма защо да произвежда допълнителна единица продукция, ако нейният пределен разход (МC) превишава нейната цена (Р). Краткосрочната печалба е максимизирана при равнище на производство, при което пределните постъпления са равни на пределните разходи (MR=MC). Подобно правило изисква: - когато цената е по-голяма от пределните разходи - производството да се увеличава; - когато цената е равна на пределните разходи - производството трябва да остане константа, печалбата е максимизирана; когато цената е по-ниска от пределните разходи, производството да претърпи редукция.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Основи на анализа на печалбата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.