Отчет за практическо обучение


Категория на документа: Финанси


Съдържание
1. Организационна структура на фирмата........................ 2 стр.

1.1. Регистрация на фирмата.................................... 2 стр.

1.2. История и седалище на фирмата......................... 2 стр.

1.3. Пазари......................................................... 2 стр.

1.4. Мисия.......................................................... 2 стр.

1.5. Визия........................................................... 2 стр.

1.6. Ценности....................................................... 2 стр.

1.7. Основна цел................................................... 3 стр.
2. Основна дейност на фирмата.................................... 4 стр.

2.1. Организация на фирмата.................................. 4 стр.

2.2. Групи стоки................................................... 5 стр.

2.3. Анализ на финансовите отчети и финансовото
състояние на фирмата ...................................................................... 5 стр.

2.4. Парични единици в чуждестранна валута............ 6 стр.

2.5. Финансови и нефинансови активи....................... 6 стр.

2.6.Управление на разходите, приходите, печалбата и
рентабилността......................................................... 6 стр.
3. Стратегия за бъдещо развитие.................................. 7 стр.
4. Описание на отдела, в който е работил студента и заеманата
длъжност ............................................................... 7 стр.
5. Изводи и заключения за заеманата длъжност.................. 9 стр.
6. Лични впечатления от практическото обучение............ 11 стр.
7. Литература.......................................................... 13 стр.
Въведение

В настоящия отчет са изложени резултатите от проведеното от мен практическо обучение през юли- август 2013г. във фирма "МОНЕК- ЮГ" АД гр. Кърджали. Разработката на текста засяга няколко проблема от плана - по 1 тема- Анализ на организационната структура на фирмата, по 5 тема- Управление на разходите, приходите, печалбата и рентабилността и по 7 тема- Анализ на финансовите отчети и финансовото състояние на фирма.

1. Организационна структура на фирмата
1.1. Регистрация на фирмата.

"МОНЕК- ЮГ" АД гр. Кърджали е частна фирма с повече от 47-годишен опит в производството на минно и металургично оборудване. Днес, с квалифициран персонал от 350 човека, тя е водещ производител в България на специализирано минно и флотационно оборудване. От началото на 2001 година "МОНЕК- ЮГ" АД е сертифициран по ISO 9001/2000. Всички продукти са придружени със Сертификат за движение EUR1, освобождаващ при внос в страните от Европейския съюз и CEFTA стоките от мита.

1.2. История и седалище на фирмата.

"МОНЕК- ЮГ" АД, е образувано като самостоятелно предприятие през 1954 в гр.Кърджали с предмет на дейност: производство на минно-обогатително и металургично оборудване, минно-пробивен инструмент, резервни части, каучукови изделия, ремонт и свързаните с това инженерингови дейности.
1.3.Пазари
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчет за практическо обучение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.