Отчет за преддипломен стаж


Категория на документа: Финанси
ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград
Стопански факултет

ОТЧЕТ ЗА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ

Проверил:

СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Информация за приемащата организация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Звено и работно място . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Задачи и дейности, извършени от студента по време на стажа . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Усвоени в университета знания и умения, оказали се най-необходими за извършване на поставените задачи по време на стажа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Знания и умения, които с били нужни по време на стажа, но не са усвоени в университетския курс на обучение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Препоръки от студента към университета за подобряване на качеството на обучението с оглед нуждите на практиканта и за по-ефективно организиране на
стажа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Препоръки от студента към приемащата организация за по-пълноценно провеждане на стажа и за подобряване на организацията на работата в нея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.Информация за приемащата организация.
А) Предмет на дейност

Начало на дейността си като счетоводно предприятие, СЧЕТОВОДНА ФИРМА "Дейлис" ООД поставя през 2005 година. Неин основател и управител е Виолета Лазарова Качева. Централният офис на фирмата се намира в гр.Благоевград, адрес: ул. "Антон Чехов" 1. Фирмата се занимава със :
* Обработка на заплати - Обработката на заплатите и динамична и сложна материя.Фирма "Дейлис" осигурява възможно най-пълния сервиз за обслужване възнаграждения на персонала.
* Корпоративни финанси - осигурява консултации при регистрация, при преобразуване и финансиране на дружества, придобивания, сливания и разделяния, или ликвидации на компании.
* Счетоводно обслужване - Фирма "Дейлис" е лидер на пазара на счетоводните услуги, доказала се през годините.

Б) Основни икономически параметри -

Клиенти на СЧЕТОВОДНА ФИРМА "Дейлис" ООД са около 30 фирми с разнообразен предмет на дейност ( производство на сладкарски изделия, земеделски производители, търговия на едро и дребно, услуги, ресторанти, туризъм, посредничество, опазване на околната среда и рециклиране на отпадъци и др.). Благодарение на изградения начин на професионално комплексно обслужване фирма "Дейлис" клиентите непрекъснато се увеличават. "Дейлис" се стреми към бързо и ефективно да решаване на възникналите проблеми, което позволява на клиенти й да съсредоточат усилие за осъществяване на своята дейност.

В) Управленска структура на фирмата -

Управленската структура на фирмата се състои от висококвалифицирани специалисти, които са доказали качествата си през годините.Структурата се състои от:
- Оперативни счетоводители
- Помощник счетоводители
- ТРЗ специалист

2.Звено и работно място

А) Функционална характеристика на звеното :

Основни отговорности характерни за длъжността :
- Носи отговорност за повереното му имущество
- Носи отговорност при настъпили вреди от неточно или несвоевременно изготвяне, регистриране и неправилно съхранение на документите.
- Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност.
- Служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя си.
- Служителят е длъжен да бъде лоялен към клиентите си.
- Служителят няма право да изнася никаква информация нито лична, нито финансова за клиентите си.
- Служителят няма право да споделя никаква информация относно длъжностните си задължения, свързани с клиентите си.
- При изпълнението на задълженията си, служителят носи отговорност за :
- Качеството на изпълнението на задълженията сиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Отчет за преддипломен стаж 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.