Парично обръщение


Категория на документа: Финанси


2004 г.
2005 г.
Непретеглена ср. моментна в-на

(хил. лв.)
Среден абсолютен прираст
Среден темп на растеж
М1
6033044
6696213
8029897
10297864
12442987
8 565 497.38
1 602 485.75
1.198
М2
12400512
13854251
16464663
20302372
25236786
17 359 983.75
3 209 068.50
1.194
М3
12400512
13857326
16566457
20394366
25259580
17 412 048.75
3 214 767.00
1.195


Непретеглените средни величини за отделните агрегати са пресметнати по формула (19), в която са заместени стойностите на показателите за периода 2001 - 2005 г.

Средният абсолютен прираст на всеки агрегат е пресметнат по формула (21), като пресмятанията са извършени за периода 2001 - 2005 г.

Средният темп на растеж на всеки агрегат е пресметнат по формула (22), в която са заместени стойностите на показателите за съответните години.

Сх. 12. Динамика на паричен агрегат М1 спрямо непретеглената средна моментна величина

Сх. 13. Динамика на паричен агрегат М2 спрямо непретеглената средна моментна величина

Сх. 14. Динамика на паричен агрегат М3 спрямо непретеглената средна моментна величина

Анализът показва, че паричните агрегати имат стойности над непретеглената средна моментна величина само за периода 2004 - 2005 г.

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Парично обръщение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.