Показатели за финансовото състояние на фирмата - основа за вземане на мениджърски решения


Категория на документа: Финанси


Великотърновски университет
"Св. Св. Кирил и Методий"

Курсова работа

на тема:

Показатели за финансовото състояние на фирмата-основа за вземане на менинджърски решения

Изготвил: Мартина Ангелова Проверил: доц. А. Асенов
№ МГ091МН, магистър,
Маркетинг

Показатели за финансово състояние :

* Съотношение цена-печалба - съотношението между цената за единица продукт нетната печалба на същия продукт.

Цена/печалба Цена продукт

Р/Е Нетна продажба на продукта

При изчисляването на този финансов показател се използва средно претеглената цена, както и нетните продажби на организацията за последните три месеца.

* Съотношение Цена/Приходи от продажби

Представлява съотношението между цената за единица продукт и приходите от продажби за съответния продукт.

Цена/приходи от продажба Цена на продукта

Р/S Приходи от

продажби

на продукт

* Печалба преди облагане с данъци и разходи за лихви
Сума от нетната печалба преди облагане с данъци и разходите за лихви.

ППДПЛ= Нетна печалба + Р за лихви

* Печалба преди облагане с данъци и лихви и собствен капитал
Съотношение на печалбата преди облагане с данъци и лихви и сумата на общия капитал.

ППДЛСК = Нетна печалба

Собствен капитал

* Печалба преди облагане с данъци и разходи за лихви

Съотношението между печалбата преди облагане с данъци и лихви и общо активите на организацията.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Показатели за финансовото състояние на фирмата - основа за вземане на мениджърски решения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.