Проект за капиталово бюджетиране


Категория на документа: Финанси


Условие на проекта

Проект 15

Фирма "Прима"АД анализира и оценява инвестиционен проект за осъществяване на нова производствена дейност. Инвестицията е във фармацевтичната промишленост. Продукцията е предназначена за вътрешния пазар. В производството ще се използват суровини и материали местно производство.Пазарната маркетингова стратегия е максимално разнообразяване на асортиментната структура на производството. Предприятието разполага с добре развита мрежа за продажба на продукцията в големите градове. Има опит в организацията, снабдяването, производството и пласмента на произвежданата продукция. В района има предлагане на работници с необходимата квалификация и опит.

Анализът и оценката се извършват върху следната информация:

Обем на вътрешния пазар на продукцията

Вероятност
Брой
Оптимистичен вариант
10%
22 000
Реалистичен вариант
60%
20 000
Песимистичен вариант
30%
17 000

Пазарен дял

Вероятност
Брой
Оптимистичен вариант
9%
55%
Реалистичен вариант
77%
50%
Песимистичен вариант
14%
48%

Продажни цени без ДДС

Вероятност
Брой
Оптимистичен вариант
23%
12
Реалистичен вариант
58%
10
Песимистичен вариант
19%
7

Променливи разходи за единица продукция (без преките разходи за труд)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проект за капиталово бюджетиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.