Проект за капиталово бюджетиране


Категория на документа: ФинансиT - данъчната тежест при облагане на печалбата на кредитополучателя

Посочената формула за определяне на цената на финансиране с банков кредит не отчита нито договорените условия, отразени при изготвянето на погасителния план /гратисен период за плащанията по главниците, капитализация на лихвите и др./, нито разположението на паричните потоци във времето, нито срока на кредита, нито другите разходи, които прави кредитополучателят по кредита.

CC BD =0,1(1-0,15)=0,085 (8,5%)

Размер на кредита: 2 500 лв.
Срок на кредита : 3 г.
Годишна лихва: 10 %
Лихва за тримесечие: 2,5 %
Погасителни вноски: тримесечни
Бр. погасителни вноски: 12.

Погасителен план с равни погашения:
табл. 1.1
-1
-2
-3
-4
-5
-6
Тримесечие:
Главница към началото на тримесечието
Погашение на главницата
Лихва за периода
Погасителна вноска
Непогасена главница към края на тримесечието


(5) - (4)
2.5% х (2)
*
(2) - (3)
I
2 500,00
208,33
62,50
270,83
2 291,67
II
2 291,67
208,33
57,29
265,63
2 083,33
III
2 083,33
208,33
52,08
260,42Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проект за капиталово бюджетиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.