Проект за капиталово бюджетиране


Категория на документа: Финанси


NPV i
P i
NPV i * P i
(NPV i - NPVˉ)2 * P i
Оптимистичен
90 306,78 лв.
15%
13 546,02
1 343 706 203,76
Реалистичен
5 878,19 лв.
60%
3 526,91
62 648 806,03
Песимистичен
-85 652,35 лв.
25%
-21 413,09
1 652 918 060,64
10 532,62
100%
-4 340,16
3 059 273 070,43


= -4 340,16 средна очаквана Нетна Настояща стойност

σ2 = 3 059 273 070,43 дисперсия
σ = 55 310,70 стандартно отклонение

I - ви тип оценка

Диапазони на очакваните стойности на изследвания показател (NPV) със съответната вероятност:
> С вероятност 50% стойността на показателя ще бъде в диапазона ;
> С вероятност 68,27% стойността на показателя ще бъде в диапазона ;
> С вероятност 95,45% стойността на показателя ще бъде в диапазона ;
> С вероятност 99,73% стойността на показателя ще бъде в диапазона .

табл.8.2.
Вероятност за NPV
да бъде в диапазона

от
до
50%
- 41 398,3337
32 718,54
68,27%
- 59 650,86
50 970,54
95,45%Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проект за капиталово бюджетиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.