Публични блага. Икономическа природа на публичното благо.


Категория на документа: Финанси


Чрез подписка гражданите на община, район, кметство, населено място, квартал правят преложения до общинския съвет за решаване на важни въпроси на общината. Право на инциатива за организиране на подписка имат най-малко 100 гласоподаватели, а в кметство с население до 200 души-най-малко една пета от гласоподавателите. Подписка се смят за редовна,ако е подписана най-малко от една четвърт от гласоподавателите в общината, района, кметството, населеното място, квартала. Общинският съвет обсъжда постъпилите чрез подписка предложения и взема решения по тях.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Публични блага. Икономическа природа на публичното благо. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.