публични финанси


Категория на документа: Финанси


Данъчен обект-сгради,застроени имоти,земеделска земя и гори
Данъчен субект- собствениците на недвижимото имущество
Данъчен размер- зависи от данъчната оценка
Внася се ежегодно в приход на общината

14. Изброите някои патентни дейности?
Ремонт на часовници, обущарски услуги, фризьорски услуги, фотографски услуги, ремонт на чадъри, заложни къщи, платен паркинг и др.

15.На какви условия трябва да отговарят лицата ,за да се облагат с патентен данък?
-да извършват патентна дейност
-ЕТ да нямат оборот над 50 000 хил. лв. за последните 12м. и да не са регистрирани по ЗДДС.

16.Местни данъци в България са:
-Данък върху недвижимо имущество
-Данък върху превозните средства
-Данък върху наследство
-Данък върху имущество придобито чрез дарение или по възмезеден начин
-Туристически данък
-Патентен данък

17.Основни видове такси са:
-административни и потребителски
-пропорционални и прогресивни
-местни и държавни

18. Общинските такси в България включват:
- такса за битови отпадъци
- такса за ползване на пазари, тържища,панаири, тротоари и др.
- такса за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини и др.
- такса за техн. у-ги
- такса за адм. у-ги
- такса за откупув. на гробни места
- такса за притежаване на куче

19. Концесията е?
Дългосрочно ползване на обект, публична собственост. Срокът на концесията е до 35 години без право на продължаване.

20. Какво представляват споделените данъци?

Част от общото данъчно облагане отива в приход на общината.

21.Рисковете при дълговото финансиране на общините включват:

- опасност от затруднения при обслужване и управление на дълга

- разрастване на местния публичен сектор над оптималното му равнище

-фискална илюзия

-изместване на частните инвестиции
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
публични финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.