Разходи - финансово-стопански анализ


Категория на документа: Финанси


 Анализ на разходите на предприятието се прави въз основа на отчета за приходите и разходите.

Определя се относителният дял на съответният вид разход и се съпоставя с общата сума. Изчисляват се показатели за характеристика на разходите.

Счетоводно разходите се отразяват по сметките от раздел 6 от Националният сметкоплан. Те са активни сметки. Дебитират се, когато се извършва разхода и се кредитират при отнасяне на разходите по предназначение и в края на периода.

Наименование на разходите
Текуща година хил.лв
%
Предходната година хил.лв
%
Изменение хил. лв
Изменение в структурата на разходите в процент към всичките разходи от предходната година
Разходи за материали
10579
52,605
10262
54,204
317
1,674
Разходи за външни услуги
745
3,704
726
3,834
19
0,100
Разходи амортизия
822
4,087
493
2,604
329
1,737
Разходи възнаграждения
2070
10,293
1823
9,629
247
1,304
Разходи за осигуровки
835
4,152
606
3,200
229
1,209
Други разходи
255
1,268Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходи - финансово-стопански анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.