Разходи - финансово-стопански анализ


Категория на документа: Финанси


1377
21,293
131
Общо:
7468
100,000
6467
100,000
1001


От данните става видно, че административните разходи са се увеличили в абсолютен размер с 1001 хил лв. Като най-голям дял в това увеличение имат разходите за амортизация 329 хил лв, разходите за възнаграждения 247 хил лв, разходите за осигуровки 229 хил лв, разходите за данъци 131 хил лв, разходите за канцеларски материали 25 хил лв, разходите за външни услуги 19 хил лв, разходите за лек транспорт 18 хил лв, разходите за командировки 6 хил лв, разходи за охрана на труда 3 хил лв. Общото увеличение на разходите за административни услуги е 1007 хил лв, но при административни разходи категоризирани като други имаме намаление от 6 хил лв спрямо 2006 г и затова като цяло изменението на административните разходи е увеличение с 1001 хил. лв.

Изчисляват се показателите :

1. Произведена продукция с 1 лв административни разходи

2. Административни разходи падащи се на 1лв продукция

Показатели
Текуща година хил лв
Предходната година хил лв
Разлика
1.Произведена продукция, хил. лв
67789
53907
13882
2.Административни разходи хил. лв
7468
6467
1001
3.Административни разходи падащи се на 1лв продукция, лв
0,110
0,120
- 0,010
4.Произведена продукция с 1 лв административни разходи
9,077
8,336
0,742


Административните разходи падащи се на 1 лв продукция са се намалили с 0,01 лв, а произведената продукция с 1 лв административни разходи се е увеличила с 0,74 лв.

Използвана литература:
1. Учебник " Финансово-стопански анализ на предприятието" доц. Кръстьо Чуков
2. Отчет за приходите и разходите на предприятие
3. Интернет

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходи - финансово-стопански анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.