Разходи - финансово-стопански анализ


Категория на документа: Финанси


131
0,691
Общо:
20110
100
18932
100
1178
6,222


Табл. 1

Обща оценка на разходите на предприятието

От посочените в табл. 1 данни по отношение на разходите и приохдите за 2007 и 2006 година, става видно, че разходите на предприятието са се увеличили в абсолютна сума с 1178 хил. лв

Това се дължи на увеличението на разходите за дейността с 1246 хил . лв.
Това увеличение от 1246 хил. лв е в резултат на увеличението с 317 хил. лв на разходи за материали , 19 хил . лв от разходи за външни услуги , 329 хил. лв разходи за амортизия , 247 хил . лв разходи възнаграждения , 229 хил . лв разходи за осигуровки , намаление от 80 хил. лв от други разходи и 25 хил. лв финансови разходи

Разходите за дейността са се увеличили с 1246 хил . лв, но се отчита намалиние от 199 хил. лв в извънредни разходи и увеличение на раходите за данъци с 131 хил . лв, затова като цяло изменението в разходите е 1178 хил . лв.

Анализ на показателя " Разходи на 100 лв приходи"

Този показател се определя като:

Po = P.100/PR

P е разходи
PR е приходи

Този показател показва размера на направените разходи за получаването на 100 лв приход.

Определяме разходи за получаването на 100 лв приход за базисната и за текущата година поотделно.

Po = 18932*100/16157=117.17%

P1 = 20110*100/17038=118.03%

Отклонението е 118.03 - 117.17 = + 0.86 % т.е. на всеки 100 лв приходи разнодите са се увеличили с 0.86 лв.

Тази разлика се дължи на влиянието на два фактора:
1. Промени в общият размер на разходите
2. Промени в общият размер на приходите

За да установим влиянието на промените в общият размер на разходите. Трябва да изчислим условен показател разходи на 100 лв приходи при данни за разходите от текущата година и данни за приходите от базисната
година.

Pус =P1*100/ПР0

Pус = 20110*100/16157=124.46 %Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходи - финансово-стопански анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.