Разходи за образование


Категория на документа: Финанси


ДКФ - допълнителни компоненти по формулата
ЕРС -единни разходни стандарти
РНР - резерв за нерегулярни разходи
БУОТГ - брой на учениците, отопляващи се на течно гориво
БУТМУ- брой на учениците с тежки и множествено увреждания
БУОППН - брой на учениците в училища, обучаващи в повече от една професионална
област
ДОТГ - добавка за отопление с течно гориво
ДПР - добавка за постоянни разходи на училището
ДУОУППН - добавка за професионални училища и гимназии обучаващи ученици в
повече от една професионална област
ДПОМТБЗУ- добавка за поддръжка и охрана на материално-техническата база на
закрити училища
ДУТМУ - добавка за ученици с тежки и множество увреждания
ДУПБ - добавка за училище с плувен басейн
УПМТБДУЗ- училище приело материално-техническата база на друго училище при
закриването му.
Прил.2
Разходи по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката /млн.лв/

№ Наименование на политики/други програми/програма "Администрация" Разходи
2010
2011
2012
2013
1.Политика за всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка
285 825,90
324591,4
344924,2
339114,8
Програма 1 "Осигуряване на качеството в предучилищното и училищното образование"
10 887 994
27926,118
26778,058
28 181,09
Програма 2 "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващото образоване"
28 865 397
54401,258
77499,215
64 378,57
Програма 3 "Училищно образование"
238 073 564
234456,18
232397,578
233 543,46
Програма 4 "Развитие на способностите на децата и учениците"
5 281 393
5105,425
5661,765
5 822,81
Програма 5 "Образование на българите в чужбина"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходи за образование 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.