Разходи за образование


Категория на документа: Финанси


2 718
2702,421
2587,606
7 189
2.Политика за равен достъп до качествено висше образование
6 393,50
13 620,80
29 892,60
15 121,00
Програма 6 "Подобряване на достъпа и повишаване на качеството във висшето образование"
1692,942
8315,714
16969,820
3175,695
Програма 7 "Международен образователен обмен"
2484,012
2759,401
2744,896
2945,505
Програма 8 "Осигуряване на обучението в ДВУ"
1689,683
9562,510
1145,166

Програма 9 "Студентското подпомагане"
5268,130
1589,469
9032,685
8999,800
3.Политика за учене през целия живот
8 749,40
13 036,70
14 804,90
15 894,70
Програма 10 "Продължаващо обучение"
1 262 711
1 067,06
1 138,41
1 225,26
Програма 11 "Европейска образователна програма "Учение през целия живот"
6 306 600
10 917,42
13 666,51
14 669,48
Програма 12 "Професионална квалификация на заетите в администрацията"
1 180 070
1 052,25


4.Политика за развитие на научния потенциал - база за устойчиво развитие
76 882,60Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходи за образование 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.