Разходи за образование


Категория на документа: Финанси


59 687,20
59 200,00
51 179,30
Програма 13 "Оценка и развитие на национален научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес, като основа за развитие на икономика, базирана на знанието"
1 595 481
860,51
560,16
1 328,22
Програма 14 "Насърчаване развитието на научната дейност чрез програмно-конкурсно финансиране"
60 544
36 470,91
36 386,31
31 399,09
Програма 15 "Координация и мониторинг на научния потенциал за интегриране в европейското изследователско пространство и глобална информационна мрежа"
14 427
22 068,75
22 253,54
18 451,98
Програма 16"Повишаване индексът на качество на административните услуги на ресурсните центрове и създаване на подходяща информационна среда"
315 849
287,00


5.Политика за младите хора
4 600,90
5 935,90
5 941,70
6 202,00
Програма 17 "Младите в действие"
797
564,15
5 941,70
6 202,00
Програма 18 "Младежки програми и инициативи"
3 804 169
5 371,75


6.Програма "Администрация"
5 739,80
5 450,60
5 298,80
5 619,80
ОБЩО:
388 192,10
422 322,60
460 062
433 131,60


Използвана литература:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходи за образование 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.