Теми по финанси


Категория на документа: Финанси


 Тема номер: 1

Въведение във финансите

същност и видове финанси " Наука и изкуство за управление на парите"

Финансите са парични отношения свързани с управлението на приходите и разходите на отделните лица или институции

Различават се следните видове финанси като научни дисциплини:

Публични(Държавни) финанси - управление на приходите и разходите на държавата.

Корпоративни (Фирмени) финанси - управление на приходите и разходите на фирмата.

Банково дело - управление на приходите и разходите на банка
Лични (семейни, персонални) финанси - управление приходите и разходите на личност или семейства.

Международни финанси - управление приходите и разходите на международното пространство.

Застраховане - управление на приходите и разходите на застрахователното дружество.
Социално осигуряване - управление приходите и разходите на социално осигуряване институции ( НОИ, здравна каса, пенсионни фондове и т.н)

Финансова система - финансовата система на всяка страна е съвкупност от пазари , институции, закони, регулации и техники чрез които се осъществяват финансови услуги, търгуват се акциите , облигациите и другите видове ценни книжа и се определят лихвените проценти.

Основни елементи на финансовата система са :

Финансови пазари

Финансови институции

Финансови закони и регулации

Финансови техники

Основните функции на финансовата система са:

Спестяване - възможност да се влагат парите при добри депозити схеми

Запазване на покупателната сила на парите

Осигуряване на ликвидност

Кредитна функция

Разплащателна функция

Управление на риска

Политическа функция

Финансови пазари - финансовият пазар е мястото, където се срещат тези , които изпитват (имат) излишък на финансови средства с тези, които имат недостиг на финансови средства или могат да управляват повече отколкото притежават. На финансовите пазари става търговията с финансови инструменти и се финансира дейността на икономическите агенти. В теорията и практиката се използват следните критерии за класификацията на финансовите пазари:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теми по финанси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.