Тенденции и характеристики на паричния пазар в България. Особености при глобалната криза.


Категория на документа: Финанси


 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА

КАТЕДРА "ФИНАНСИ"

РЕФЕРАТ

ПО ДИСЦИПЛИНАТА "СПЕЦСЕМИНАР"

НА ТЕМА:

"ТЕНДЕНЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПАРИЧНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ГЛОБАЛНАТА КРИЗА"

Изготвил: Варна Ръководител:

........................ 2014-04-01 доц.................

Група ......фак. №........

УВОД
3
І.
ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА - ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР
4
1.
Обща характеристика на финансовите пазари.
4
1.1.
1.1. Видове финансови пазари
5
1.1.1.
Според срока до падежа на финансовите инструменти
5
1.1.2.
Според естеството на финансовите инструменти, които се търгуват на тях
5
1.1.3.
Според етапа, в който се намира финансовия инструмент в своето обръщение
5
1.1.4.
Според мястото на търгуване
5
2.
2. Паричен пазар. Характеристики.
6
2.1.1.
Парична маса
6
2.1.2.
Пари в обръщениеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тенденции и характеристики на паричния пазар в България. Особености при глобалната криза. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.