Валутни операции


Категория на документа: Финанси


* Отстраняването на неблагоприятните последици на валутните рискове партньорите постигат чрез самостоятелно използване на различни средства, чрез договори за разпределение на валутния риск или с помощта на специализирани застрахователни компании и институти. Освен това големите банки и корпорации управляват валутните рискове като за целта си имат специални отдели, занимаващи се с тези проблеми и специални фондове, в които се зачисляват доходите от положителните курсови разлики, за сметка на които се погасяват загубите от отрицателните курсови разлики.
* В дългосрочен план защитата от валутен риск се свързва с активната ценова политика на монополите и по-скоро с възможностите за включване на валутния риск в цената на доставените стоки.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Валутни операции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.