Значение и проблеми на борсовата търговия за инвестиционните решения в България (спекулативни и хеджингови аспекти)


Категория на документа: ФинансиMax
358218948
317500798
657184928
1038699688

Ст. отклонение
31074119
27042541
119674014
134520015
Капитализация 10%
В края на периода
318144178
388160537
813146170
1336640304

средномесечна
356511654
339828905
584357635
1037625957

Min
306010931
289481191
423208758
848005935

Max
420061614
388160537
813146170
1336640304

Ст. отклонение
36438733
33060853
148074708
173105735
Таблица 3: Преизчислени стойности на пазарната капитализация

Източник: Анализ на капиталовия пазар и стратегия на БФБ - София за неговото развитие до 2007г., Център за икономическо развитие, Януари 2005г., стр. 12-13

Данните показват значително по-малък размер на преизчислената капитализация. След 2001 г. средномесечната капитализация изостава от тази в края на периода, което е свидетелство за подем на капиталовия пазар.

Ниската ликвидност остава значителен проблем за нормалното функциониране на борсата. Въпреки, че тя се покачва с повишение броя на дружествата, листвани на борсата, ликвидността остава ниска, което дава отражение в наличието на множество изкривяващи ефекти.

От една страна ликвидността бележи тенденция на нарастване в края на месеца при разглеждане на месечни данни. Това е обусловено от изкуствено създавана търговия, която да покачи цените на съответните акции на дружества (взаимни фондове), които в края на месеца трябва да преизчислят балансовите си стойности по пазарни ценни на акциите. Тази манипулативна възможност възниква през 2005 г. с настъпване на промени в начина, по който дружествата преизчисляват позициите си, съответно към използване на пазарна цена. Ако за дадено дружество липсва търговия в даден ден, особено в края на месеца, зададените при брокери поръчки (дори само 1), но неизпълнени, поради липса на предлагане, определят и пазарната цена, която следва да ползват и дружествата за преизчисление. По този начин (понеже търговията с акциите на дружеството не може да бъде напълно спряна) е възможно спекулативно повишение на цените с оглед нуждите на дружеството. При тези обстоятелства за потенциалните инвеститори става изключително трудно да установят кои дружества имат реално добро представяне и кои са "скрити" под шапката на фиктивна търговия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Значение и проблеми на борсовата търговия за инвестиционните решения в България (спекулативни и хеджингови аспекти) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.