Категория "Финанси"


Категория на документа: Документи по Финанси
Contents Особености на цикличното развитие на световната икономика от 90-те години на 20 век до момента 3 1. Циклични и структурни кризи 3 А) Циклични кризи 3 Б) Структурни кризи 3 2. Цикличната криза от 1993-1994г. 3 3. Азиатската финансова и икономическа криза от 1997-1998г. 3 4. Цикличната криза от 2001-2003г. 3 5. Световната финансова и икономическа криза от 2007-2009г. 4 Международни финансови центрове 4 1. Същност на международния финансов център 4 2. Ню Йоркски международен финансов центъ

Категория на документа: Документи по Финанси
 ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ КУРСОВА РАБОТА на тема: Анализ на Държавния бюджет на Република България за 2013 г. Изготвил: Пламен Цонев Георгиев Проверил: доц. д-р Мариана Асенова Специалност: Финанси II курс, редовно обучение Факултетен №: ФИ 1052 Велико Търново, 2013 СЪДЪРЖАНИЕ 1. Увод.......................................................................................................................................3 2. Цели на Бюджет 2013..............

Категория на документа: Документи по Финанси
Финанси - 21.10.2013 1.Предпоставки за възникване на корпоративните финанси - корпоративните финанси включват система от принципи и методи за реализация на управленските решения свързани с формирането,управлението,разпределението и използването на финансовите ресурси на фирмата,както и организацията на обръщението и на паричните средства,с цел повишаване благосъстоянието на собствениците.Предпоставките за възникването на корпоративните финанси като самостоятелна наука са : - появата на пазарнот

Категория на документа: Документи по Финанси
 Д О К Л А Д по Теория на финансите на тема Видове и класификация на държавните приходи Видове и класификация на държавните приходи Приходите на държавата са парични суми с която тя разполага за посрещането на своите разходи.Те представляват парични плащания на физически и юридически лица с принудителен и задължителен характер в полза на държавата.Събирането на приходите е процес на разпределение на доходите на стопанските субекти и на индивидите чрез финансови методи.Приходите изразяват специф

Категория на документа: Документи по Финанси
Алтернативи за финансово рентиране Заобикалящата ни глобална икономическа среда е фонът, в който съвременният човек е принуден да изгради своята утопия. Икономиката е толкова дълбоко навлязла в нашето ежедневие, че сме принудени да следим, какво се случва от другата страна на Земята, за да сме подготвени за някое финансово сътресение, което да се отрази и на нас. Познаването на фундаметните на икономическата мисъл е задължително за всеки себеуважаващ се гражданин, на която и да е страна. От мно

Яндекс.Метрика
92 92 100 100